Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» 50 років / під заг. ред. Д. І. Заболотного. – К.: ТОВ «Вістка», 2010. – 304 с.

У збірці, присвяченій 50-річному ювілею Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», ґрунтуючись на спогадах працівників, архівних матеріалах та публікаціях, представлено шлях становлення і розвитку цієї провідної високоавторитетної науково-дослідної спеціалізованої установи.

Відображено історію створення та досягнення наукових відділів і клінічних підрозділів Інституту, зібрані архівні та сучасні фото, а також спогади про життєвий і творчий шлях визначних особистостей Інституту, які є його гордістю та зразком для молодого покоління фахівців.

У книзі також наведено перелік монографій, виданих співробітниками Інституту.