БРОШУРИ ТА КАТАЛОГИ

Брошу́ра (від фр. «brochure», «brocher» — зшивати) — неперіодичне або періодичне текстове книжкове видання, об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок, сполучених між собою за допомогою шиття скріпкою або ниткою. Найчастіше брошури використовуються як рекламні засоби чи в освітніх цілях.

Катало́г (від давньогр. «κατάλογος katálogos»; «καταλέγειν katalégein» — перелік, список; перераховувати, заносити в список) — перелік товарів із їх описом. Дані про товар можуть включати текстову описову інформацію, значення характеристик, зображення, відомості про класифікацію, мультимедійну інформацію, ціни тощо, залежно від призначення і носія.

За своїм призначенням каталоги можна умовно розділити на:
*каталог продукції (наприклад, одного виробника або одного типу продукції; розповсюджується серед фахівців, які займаються проектуванням, оптовими закупівлями тощо);
*рекламний каталог (проспект, буклет; друковане видання, яке розповсюджується для залучення уваги потенційних покупців до товару, за допомогою спеціальних пропозицій, послуг тощо);
*поштовий каталог (перелік товарів із їх текстовим описом і зображеннями, застосовується для продажу товарів поштою);
*виставковий каталог (перелік товарів, представлених на виставці, аукціоні тощо).